Taisyklės

Stovyklavietės vizija 

 • Pabusk su saule
 • Nepamiršk šypsenos
 • Keliauk gamtoje
 • Susiburk prie laužo
 • Palydėk saulėlydį
 • Svajok krentant žvaigždėmis
 • Kurk laužus tik įrengtose laužavietėse
 • Išsivežk šiukšles su savimi
 • Mylėk ir tausok vandenį
 • Nekirsk ir nelaužyk medžių
 • Palik šią vietą taip, kad dar būtų kur sugrįžti

Rezervacijos

 • Rezervacija patvirtinama tik po 50% avansinio apmokėjimo, likusi suma mokama atvykus, vietoje grynais arba pavedimu.
 • Lankytojams draudžiama savo nuožiūra priimti trumpam atvykusius draugus, giminaičius ar kitus žmones apie tai nepranešus mums el.paštu asalnustovyklaviete@gmail.com arba tel. nr. +37062485481
 • Stovyklavietė atvira ir Jūsų tvarkingiems bei išauklėtiems keturkojams augintiniams.
 • Visos stovyklavietės nuomos rezervacija, sutartis ir taisyklės derinamos su nuomininku individualiai.

Rezervacijos atšaukimas

 • Jeigu bet kokia rezervacija yra atšaukiama likus daugiau nei 30 parų iki Jūsų atvykimo laiko, grąžiname 90%  visos rezervacijos sumos. 10%  pasiliekame sau kaip administravimo mokestį.
 • Poilsiautojams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, pasiliekame teisę pinigų negrąžinti. 

Rezervacijos perkėlimas 

Rezervaciją tipiuose perkelti galima esant ekstremaliomis oro sąlygomis, kada yra numatoma audra, vėtra, uraganas arba ištisas lietus planuojamą buvimo laikotarpį. Tokiu atveju rezervacijos perkėlimą būtina suderinti iki atvykimo likus mažiausiai 3 dienoms. Kitu atveju rezervacijos perkelti bus negalima. Rezervaciją perkelti leidžiama be galimybės atgauti pinigus. 

Rezervaciją kupoluose perkelti galima esant ekstremaliomis oro sąlygomis, kada yra numatoma audra, vėtra, uraganas planuojamą buvimo laikotarpį. Tokiu atveju rezervacijos perkėlimą būtina suderinti iki atvykimo likus mažiausiai 3 dienoms. Kitu atveju rezervacijos perkelti bus negalima. Rezervaciją perkelti leidžiama be galimybės atgauti pinigus. 

Į kupolus lankytojai priimami, kai temperatūra lauke ne žemesnė nei -10 laipsnių. Esant šalčiams, rezervaciją parkeliame vėlesnei datai, suderinus su klientu, arba galime grąžinti pilną sumą.

Rezervaciją turams perkelti galima esant ekstremaliomis oro sąlygomis, t.y. jei tomis dienomis yra numatoma audra, vėtra, uraganas. Apie rezervacijos perkėlimą būtina suderinti likus iki atvykimo minimaliai 3 dienoms. Kitu atveju rezervacijos perkelti bus negalima. Rezervaciją perkelti leidžiama be galimybės atgauti pinigus. 

Stovyklavimą su palapine perkelti galima esant ekstremaliomis oro sąlygomis, kada yra numatoma audra, vėtra, uraganas planuojamą buvimo laikotarpį. Apie rezervacijos perkėlimą būtina suderinti likus iki atvykimo minimaliai 3 dienoms. Kitu atveju rezervacijos perkelti bus negalima. Rezervaciją perkelti leidžiama be galimybės atgauti pinigus. 

Rezervacijos perkėlimas VISAIS ATVEJAIS galimas tik 1 kartą.

Norint perleisti rezervaciją kitiems asmenims, apie tai reikia pranešti el.paštu asalnustovyklaviete@gmail.com arba tel. nr +37062485481

Atvykimo ir išvykimo laikas

 • Atvykimo laikas nuo 15 val.
 • Išvykimo laikas iki 12 val.
 • Jei labai nori atvykti anksčiau ar pasibūti ilgiau – informuok mus. ☺
 • Į stovyklavietės teritoriją atvykti bei išvykti iš jos galima bet kokiu metu (ir tą pačia dieną), tik apie tai reikia mus informuoti.

Dovanų kuponai

 • Unikalus kupono kodas, jo įsigijimo data ir galiojimo data nurodyta kupone. 
 • Kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo. Nepanaudojus kupono per šį laikotarpį, laikoma, kad paslauga yra suteikta, tad pinigai nėra grąžinami.
 • Kuponas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.
 • Nepanaudojus kupono visos sumos, skirtumas nėra grąžinamas.
 • Dovanų kuponas galioja visoms mūsų nakvynės vietoms, paslaugoms bei renginiams.

Lankytojų prašome:

 • Nešiukšlinti bei saugoti ir gerbti gamtos grožį.
 • Išsivežti šiukšles.
 • Nuorūkas mesti į savo šiukšlių dėžes, ne į laužavietes. Ugnis mums šventa.☺
 • Gerbti kitų poilsį ir netriukšmauti ramybės valandų metu 23:00-08:00 (rugsėjį-gegužį) ir 00:00-08:00 (birželį-rugpjūtį)
 • *grįžus po žygio ar kitos iškylos malkas pasiskaldyti galima ir ramybės valandų metu.
 • * ramybės valandos nedraudžia susibūrus prie ugnelės šnekučiuotis, svarbiausia gerbti kitų stovyklautojų poilsį
 • Virtuvėlėje užsukti dujų balioną, po pasinaudojimo dujine virykle.
 • Nerūkyti kupoluose.
 • Palikti bendras erdves dar gražesnes, nei radote prieš tai.

Mašinų parkavimas

Siekdami išsaugoti miško paklotę ir norėdami tikslingai išnaudoti bendrą stovyklavietės erdvę, labai prašome nestatyti automobilių prie laužaviečių, stalų ar pavėsinių. Taip pat, esant galimybei, nusinešti daiktus iki staliukų nuo parkavimo vietos.

Visiems bus tik jaukiau, jeigu automobilius laikysime jiems skirtose vietose:

 • tipių zonoje
 • prie kupolų, ant keliuko tarp medžių
 • prie wc, kur nupiešta mašinytė arba už virtuvėlės.
 • Pė.es. išimtis taikoma kemperiams/autobusiukams.

Lankytojų atsakomybė

 • Poilsiautojai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą stovyklavietėje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialines vertybes (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).
 • Atvykus su vaikais, turite patys rūpintis jų saugumu. Už jų priežiūrą teritorijoje atsakomybę prisiima tėvai/globėjai, su kuriais jie atvyko.
 • Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti stovyklavietėje, tipiuose, kupoluose, terasoje, vaikščiojimo takuose miške, kieme, pirtyje, kubile, maudantis ežere, baidarių ar dviračių žygių metu, yra atsakingi patys poilsiautojai.