Privatumo politika

Bendra informacija

MB Asalnų kempingas šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.asalnustovyklaviete.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai). Visos išvardintos sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą lankytojui naudojantis MB Asalnų kempingas kuriamu turiniu, įsigyjant paslaugą/prekę ar siunčiant užklausą, nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi kompiuteriu, planšete, telefonu, ar kt. įrenginiais.

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir patvirtina savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamą prekę ir (ar) paslaugą. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, nepatvirtina savo sutikimo ir paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

MB Asalnų kempingas (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Lankytojui norint pasiekti Duomenų valdytojo teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) Lankytojas naudoja.

Ši Politika netaikoma, kai Lankytojas naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis lankydamasis MB Asalnų kempingas svetainėje.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MB ASALNŲ KEMPINGAS
į. k.: 305341389
Ne PVM mokėtojas
Reg.adresas: Puziniškio k.11,LT-30212 Ignalinos r.
a. s.:, LT697300010161834002, Swedbank

Kokia informacija apie Lankytoją yra renkama?

Tiesiogiai pateikiama informacija:                                                                                                                          

 • Vardas
 • Pavardė                                                                  
 • Gimimo data                                                                                                             
 • Elektroninio pašto adresas                                                                                         
 • Telefono numeris

Informacija, kaip Lankytojas naudoja mūsų svetainę:

Jeigu Lankytojas lankosi Duomenų valdytojo interneto svetainėje, Duomenų valdytojas, taip pat, renka informaciją, kuri atskleidžia įmonės teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skiltyje „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių:

Lankytojui prisijungiant per socialinių tinklų paskyras, pavyzdžiui, “Facebook”, “Gmail” ir kt. gaunama informacija gali būti siejama su kita informacija, kurią mes gauname Lankytojui lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

Kita mūsų renkama informacija:

Informacija apie Lankytojo kompiuterį ir apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

Bet kokia kita informacija, kurią Lankytojas gali pateikti duomenų valdytojui bet kuriuo metu, naudodamasis duomenų valdytojo interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis.

Lankytojo teisės:

Lankytojas, kuris sutiko su šios privatumo politikos sąlygomis, turi šias teises:

 • Žinoti bei būti informuotas apie jo tvarkomus asmens duomenis;
 • Susipažinti su duomenų tvarkymo politika;
 • Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • Nesutikti, kad lankytojo duomenys būtų tvarkomi ar naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

Kada naudojame lankytojo pateiktą informaciją:

Lankytojo pateikiama asmeninė informacija gali būti naudojama:

 • leidimui naudotis www.asalnustovyklaviete.lt svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis.
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, su Lankytojo sutikimu (naujienlaiškių siuntimas, individualių skelbimų siuntimas pranešantis apie akcijas bei specialius pasiūlymus, apklausų organizavimui, siekiant sužinoti nuomonę apie teikiamas paslaugas)*
 • tiesioginės rinkodaros tikslais – profiliavimu, siekiant Lankytojui pasiūlyti individualiai pritaikytus pasiūlymus bei paslaugas.*
 • sąskaitų-faktūrų bei ataskaitų siuntimo tikslais;
 • paslaugos (pirkinių krepšelio) apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • analizuojant, kiek ir kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei turinį.
 • Lankytojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti jo duomenis rinkodaros tikslais.

Kam atskleidžiame lankytojo informaciją?

Įsipareigojame neperduoti Lankytojo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus:

 • jei lankytojas sutinka atskleisti savo asmeninius duomenis ir apie tai patvirtina raštu;
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, kai užsakomos paslaugos iš jų;
 • duomenų valdytojas suteiks tik tiek Lankytojo asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

Kiek laiko saugomi lankytojo duomenys?

MB Asalnų kempingas saugo Lankytojo asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga MB Asalnų kempingas teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektronines paslaugas, MB Asalnų kempingas tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Naujienlaiškiai

Užsisakius naujienlaiškį, Lankytojo el. pašto adresą www.asalnustovyklaviete.lt naudos remdamasi Lankytojo sutikimu, kurį Lankytojas gali bet kuriuo metu atšaukti. Lankytojo el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųstume Jums skirtą www.asalnustovyklaviete.lt naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, www.asalnustovyklaviete.lt gali rinkti statistinius duomenis apie Lankytojo elgesį, pavyzdžiui, ar lankytojas atidarė el. laišką, kokias nuorodas paspaudė.

Lankytojo el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Lankytojo atsisakymo gauti www.asalnustovyklaviete.lt pasiūlymus. Atsisakyti www.asalnustovyklaviete.lt naujienlaiškių prenumeratos galima naujienlaiškio apačioje paspausdus atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

 Slapukų naudojimas

Baigiamosios nuostatos

 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 • Privatumo Politikos papildymai (ar) pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, bei patvirtina savo sutikimą, laikoma, kad Lankytojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.
 • Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama. 

Susisiek su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis asalnustovyklaviete@gmail.com